MittMagiskaWand- Blått

1,841.54 Kr.

Out of stock

SKU: MMW001BLU Categories: , Tag:

Mitt Magiska Wand

Massage och användning
Massage löser upp muskler, minskar kroppens spänningar och ger mer energi så att man orkar med att ha en aktiv livsstil. För många, öppnar även massage upp fler sexuella möjligheter, en värld med sexuell vällust som tidigare varit okänd.

Användningsinstruktioner för Mitt Magiska Wand
1. Anslut den till ett uttag och sätt på massageapparaten genom att trycka på av/på knappen.
2. Justera massagens intensitet med “+” och “-”.
3. Håll lätt i handtaget och förflytta ena sidan av det vibrerande huvudet i cirkulära rörelser över det området som ska masseras.

Det rekommenderas att du börjar med lägsta intensitet för att sedan öka efter behov.

Undvik skador
• Personer med blodcirkulationsproblem eller som har mindre känslighet, rekommenderas inte att använda Mitt Magiska Wand utan att först ha rådfrågat läkare.
• Massera aldrig ett svullet eller inflammerat område, inte heller direkt på utslag.
• Massera inte längre än 3 minuter på samma område.
• Sluta direkt om du upplever smärta, stickningar eller domningar.
• Vid tvivel, rådfråga läkare innan användning.

Undvik överhettning
• Säkerställ att ditt Mitt Magiska Wand vibrerar fritt och gör sig av med värme. Täck inte huvudet med täcken, kuddar eller liknande.
• Om överhettningsbrytaren utlöses, måste du låta din apparat kyla ner under minst 5 minuter innan du använder den igen.

Rengöring
1. Dra ut kontakten från stickkontakten
2. Torka av med en fuktig handduk. Använd aldrig vatten eller andra rengöringsvätskor (se “Säkerhetsinstruktioner”).

Säkerhetsinstruktioner
• Anslut endast din Min Magiska Wand till 230 volt AC och använd den endast enligt instruktionerna.
• Dra alltid ur kontakten efter användning.
• Min Magiska Wand ska under inga omständigheter sänkas ner i vatten eller annan vätska.
• Använd aldrig eller förvara Min Magiska Wand i närheten av vatten eller i fuktiga miljöer, till exempel i badrum, bastu eller i närheten av en bassäng.
• Undersök alltid utrustningen, sladden och kontakten för defekter eller skador innan användning. Om sladden är förstörd, så är Min Magiska Wand defekt och ska slängas.
• Min Magiska Wand är endast för privat bruk och ska inte användas professionellt.
• Min Magiska Wand ska inte användas av personer som har förminskade fysiska eller mentala förmågor eller bristande kunskap eller erfarenhet gällande produkten, om de inte tidigare har blivit informerade om hur Min Magiska Wand ska användas av en annan person som ansvarar för deras säkerhet.
• Håll apparaten borta från barn. Rengöring och underhåll ska inte göras av barn utan uppsikt.
• Om Min Magiska Wand används på annat sätt än avsett i enlighet med instruktionerna, ansvarar användaren helt för konsekvenserna som uppstår. Den här typen av skador, täcks inte av garantin.
• Min Magiska Wand ska inte användas efter den har blivit våt, om den inte fungerar korrekt eller om den gått i sönder.

Avyttrande
Elektroniska apparater ska inte slängas i hushållsavfall. De ska slängas i enlighet med lagarna om källsortering som finns i ditt land. Tack för att du hjälper oss att värna om miljön.

Garanti
Som konsument har du rätt till en garanti i enlighet med lagarna i det landet du köpte produkten. Garantin kräver dokumentering i form av ett köpbevis. Apparaten ska returneras där den köptes.

Begränsningar gällande garantin
• Garantin kommer att ogiltigförklara alla tjänster, reparationer eller modifikationer som gjorts på Min Magiska Wand, eller om Min Magiska Wand har använts kommersiellt.
• Skador som uppkommit på grund av avsiktlig eller icke avsiktligt missbruk, olyckor eller brist på underhåll täcks inte. Detta gäller även skador som orsakats av inkorrekt elektronisk installation eller spänning.

Specifikationer
• Material: ABS, Silikon
• Längd: 32cm
• Min. diameter: 3.5cm diameter: 3.5 cm
• Max.diameter: 5.8cm diameter: 5.8cm
• Vikt: nettovikt omkring 710g
• Vibrationslägen: 6 lägen
• Energityp: input: 100-240V; output: 12V, 1.3A
• Kabellängd: 3.5M

Weight 710 g
Dimensions 32.00 cm
Brand

Phthalate-free

Flexible

Colour

Operation

Vibration

Suitable for

Noise level

Vibration power

Suitable lubricant

Size

Length charging cord

Speed modes

Material

Battery Required?

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “MittMagiskaWand- Blått”